Yetim 1 Aylık Sponsorluk Bedeli
TL
yetim (12 aylık sponsorluk bedeli)
TL
İdlip İçin Un Bağışı
TL
Doğu Afrika Kuraklık
TL
FİLİSTİN
TL
ARAKAN
TL
YEMEN
TL
ADAK
TL
AKİKA KURBANI
TL
ŞÜKÜR KURBANI
TL
Sadaka
TL
Katarakt
TL
Gıda Yardımları
TL
Sudan Wad Tuada Köyü Cami
TL
Su Kuyusu
TL